คลังภาพ 3 มิติ

ข้อมูลวัฒนธรรมรูปแบบจำลองโมเดล 3 มิติ
เพื่อใช้ชมความสวยงานที่สมบูรณ์ผ่าน SketUp View

เพื่อศึกษาวัฒนธรรมให้เข้าใจมากขึ้น และเห็นความสวยงามความสมบูรณ์แบบของสถาปัตยกรรมในอดีต การดูภาพจำลองในรูปแบบ 3 มิติ จะช่วยให้ได้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น

ดาวน์โหลด คลังภาพ 3 มิติ
Image Description
Image Description
Image Description

เกี่ยวกับเรา

นวนุรักษ์แพลตฟอร์ม

เป็นซอฟท์แวร์แพลตฟอร์มเพื่อการจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้ชุมชนหรือหน่วยงานสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ด้วยตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ให้ข้อมูลวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น ยังคงสามารถคงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและเข้าถึงได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อคงไว้ซึ่งองค์ความรู้ของท้องถิ่น

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-6900 โทรสาร 0-2564-6901-3