คลังข้อมูลวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ

เก่าเก็บเพื่อก่อเกิด อนุรักษ์เพื่อสร้างนวัตกรรม

คลังข้อมูล "วัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ"

ความหลากทางชีวภาพและวัฒนธรรมเป็นที่สิ่งที่สืบทอดกันมาและมีบทบาทสำคัญกับวิถีชีวิต การประยุกต์เทคโนโลยีในการจัดเก็บ บริหารจัดการ และแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ในรูปแบบดิจิทัล โดยการอนุรักษ์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีเชิงอนุรักษ์ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดำรงให้องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพยังคงสามารถดำเนินอยู่ได้อย่างยั่งยืน เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว และสามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดทางเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมได้อย่างสร้างสรรค์

ข้อมูล วัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ

แผนที่ค้นหา "ข้อมูล"

แสดง และ ค้นหาข้อมูลวัฒนธรรมแบบหลากหลายรูปแบบผ่านแผนที่ภูมิศาตร์และตารางแสดงผล

แผนที่แหล่งข้อมูล

แสดง และ ค้นหาตำแหน่งพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดผ่านแผนที่ภูมิศาสตร์

แผนที่ Cultural Watch

แสดงข้อมูลที่ได้จาก Cultural Watch

กราฟความรู้

แสดงข้อมูลจากคลังในรูปแบบกราฟความรู้

คลังภาพ 3 มิติ

บริการ ดาวน์โหลด (Download) ข้อมูลวัฒนธรรมรูปแบบจำลอง โมเดล 3 มิติ เพื่อใช้ชมความสวยงานที่สมบูรณ์ผ่าน SketUp View

Image Description

ข่าว และ กิจกรรม


Image Description

ประกาศผลรางวัล Navanurak Tiktok: เสน่ห์ของงาน Craft & Culture & Nature

ประกาศผลแล้ว!! สำหรับการประกวดคลิปวิดีโอเชิงสร้างสรรค์ เพื่อนำเสนอแนวคิดในการนำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ อัตลักษณ์ชุมชน เรื่องราว เรื่องเล่า ความประทับใจ ความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์/ธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี ผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมชุมชน ชาติพันธุ์ จาก 10 พื้นที่ ผ่านมุมมองใหม่ๆ


Image Description

ประกาศผลแล้ว ! เวทีการประชันไอเดียเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล “NAVANURAK Story Creator Challenge 2020”

เนคเทค สวทช. จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล “NAVANURAK Story Creator Challenge 2020” การแข่งขันเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล ในรูปแบบออนไลน์

สถิติ ข้อมูล ที่สำคัญ

ข้อมูล วัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ

เกี่ยวกับเรา

นวนุรักษ์แพลตฟอร์ม

เป็นซอฟท์แวร์แพลตฟอร์มเพื่อการจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้ชุมชนหรือหน่วยงานสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ด้วยตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ให้ข้อมูลวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น ยังคงสามารถคงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและเข้าถึงได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อคงไว้ซึ่งองค์ความรู้ของท้องถิ่น

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-6900 โทรสาร 0-2564-6901-3